Συστήματα Ποιότητας

Η έννοια της Ποιότητας είναι κεντρική στο σύστημα αξιών της ΙΝΟΜΑΚ και η δέσμευση μας σε αυτή είναι υψηλή.Η προσέγγιση μας είναι με συστημική οπτική γωνία εστιάζοντας, εκτός από την ποιότητα των Προϊόντων & των διεργασιών της εταιρείας και στην ποιότητα του Περιβάλλοντος και στο αποτύπωμα των εργασιών μας σε αυτό.

Πιστοί σε όλα τα παραπάνω έχουμε εγκαταστήσει και συντηρούμε τα παρακάτω Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας:

ISO_9001 NEW

Είμαστε πιστοποιημένοι  με το ISO 9001:2015 από τη LABOR S.A.

ISO 9001 certificate - ΕΛ

Eίμαστε πιστοποιημένοι με το ISO14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) από τη LABOR S.A..

Οι στόχοι μας σχετικά με το περιβάλλον:

  • H ορθολογική χρήση υγρών αποβλήτων, στερεών αποβλήτων και έλεγχο και μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων από την γενική λειτουργία της εταιρείας.
  • H ορθολογική χρήση ενεργειακών πόρων, αύξηση της αποδοτικότητας του εξοπλισμού και των μέσων ως προς την κατανάλωση ενέργειας και πιθανή μελλοντική χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • O έλεγχος του Θορύβου που παράγεται από τον εξοπλισμό και τα μέσα.
  • Ο έλεγχος των κινδύνων διαρροών καυσίμων και του κινδύνου πυρκαγιάς.
  • Η χρήση εξοπλισμού και μέσων νέας φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας όπου είναι εφικτό.
Πολιτική Ποιότητας

Η ΙΝΟΜΑΚ ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1976 και είναι σήμερα ανάμεσα στους κορυφαίους κατασκευαστές Επαγγελματικών ψυγείων και Ανοξείδωτων κατασκευών στην Ελλάδα.

Τα προϊόντα της εταιρείας κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8-10, τύπου 304 AISI, ενώ όσα διαθέτουν ηλεκτρολογικά μέρη φέρουν το σήμα ασφαλείας CE και είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2006/95/ΕΚ “Ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός ορίων τάσεως” και 2004/108/ΕΚ “Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα”, καθώς και με τα αντίστοιχα σε αυτές Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Από το 2003, η ΙΝΟΜΑΚ είναι πιστοποιημένη, από τον Ελληνικό οργανισμό πιστοποίησης TŰV HELLAS για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας συμφώνου με το διεθνές πρότυπο ISO 9001.


Η ΙΝΟΜΑΚ δεσμεύεται ότι το παραπάνω διεθνές πρότυπο και η νομοθεσία που διέπει τα προϊόντα της, αποτελούν τον βασικό πυλώνα των στρατηγικών που σχεδιάζει και εφαρμόζει, με ακρογωνιαίους λίθους την αξιοπιστία των προϊόντων της και το σεβασμό στις απαιτήσεις του πελάτη.

Η πολιτική ποιότητας που ακολουθούμε ανασκοπείται ετησίως, στις λειτουργικές παραμέτρους της ως προς τη συνεχιζόμενη καταλληλότητά της.

email signature CEO GR quality