Τοποθετώντας τα τρόφιμα μέσα στον χώρο ψύξης με στόχο την απόδοση του Ψυγείου.

Η τακτικότητα θεωρείται ως ένα από τις σημαντικότερες ενδείξεις επαγγελματισμού. Ιδιαίτερα στη Μαζική Εστίαση ένα τακτοποιημένο ψυγείο αποπνέει εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και πιστώνεται στα θετικά μίας επιχείρησης καθώς συνδέεται άμεσα με την ποιότητα υπηρεσιών & προϊόντων.

Εκτός του επαγγελματισμού, η πλήρωση του χώρου ψύξης είναι καθοριστική για τη ορθή λειτουργία του ψυγείου του και για τη μακροζωία του, όπως και για την υγιεινή των τροφίμων που διατηρούνται μέσα στη συσκευή.

 

Ποιος είναι  ο ενδεδειγμένος τρόπος πλήρωσης ενός ψυγείου?

Το καθοριστικό στοιχείο για την σωστή ψύξη του εσωτερικού ενός ψυγείου είναι η απροβλημάτιστη κυκλοφορία του αέρα μέσα σε αυτό. Από τη λειτουργία αυτή εξαρτώνται πολλά. Έτσι λοιπόν είναι ζωτικής σημασίας, ο αέρας να μην παρεμποδίζεται από κιβώτια, σκεύη κλπ .

 Η πλήρωση του ψυγείου είναι αποτελεσματική όταν:

 • Τα προϊόντα τοποθετούνται σε ειδικά δοχεία.
 • Τα προϊόντα δεν υπερβαίνουν τη μέγιστη στάθμη πλήρωσης.
 • Τα προϊόντα τοποθετούνται πάντοτε επάνω στις σχάρες.
 • Τα προϊόντα βρίσκονται πάντοτε εντός της επιφάνειας των σχαρών.
 • Τα προϊόντα δεν εφάπτονται στα εσωτερικά τοιχώματα της συσκευής.
 • Η ροή του αέρα από τον ανεμιστήρα του εξατμιστή είναι ελεύθερη.

Η πλήρωση του ψυγείου δεν είναι αποτελεσματική όταν:

 • Τα προϊόντα τοποθετούνται απροστάτευτα.
 • Τα προϊόντα υπερβαίνουν τη μέγιστη στάθμη πλήρωσης.
 • Τα προϊόντα προεξέχουν της επιφάνειας των σχαρών.
 • Τα προϊόντα εφάπτονται με τα τοιχώματα και το πάτωμα της συσκευής.
 • Η ροή του αέρα από τον ανεμιστήρα του εξατμιστή παρεμποδίζεται.

Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τον αποτελεσματικό τρόπο πλήρωσης ( αριστερά ) και τον μη αποτελεσματικό τρόπο πλήρωσης   (δεξιά):