Οι εκθέσεις στις οποίες έχει λάβει μέρος η INOMAK Refrigerators!

Επιλέγουμε να συμμετέχουμε ενεργά στις σημαντικότερες διοργανώσεις του κλάδου, τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο!