Ενδιάμεσες Σχάρες

Μεγιστοποιήστε τον αποθηκευτικό χώρο των ψυγείων σας!

Περιγραφή

Οι Ενδιάμεσες Σχάρες που χρησιμοποιούμε στα Επαγγελματικά Ψυγεία μας γεφυρώνουν το κενό ανάμεσα σε δύο διπλανές σχάρες, τόσο στα Επαγγελματικά Ψυγεία – Θαλάμους με δύο πόρτες όσο και στα Επαγγελματικά Ψυγεία – Πάγκους.