Παρά το γεγονός ότι η τιμή του AISI 304 18/8-10, τα τελευταία χρόνια έχει τεράστιες διακυμάνσεις ακολουθώντας την έντονη Χρηματιστηριακή πορεία του Νικελίου, η αυξημένη αντοχή του στους διαβρωτικούς παράγοντες που συναντώνται ευρέως στο τομέα της Μαζικής Εστίασης καθώς & οι μηχανικές του ιδιότητες δικαίως έχουν οδηγήσει στον χαρακτηρισμό του ως “Σταθερή Αξία”.

Η τιμή του Ανοξείδωτου Χάλυβα AISI 304 επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από 2 παράγοντες που έχουν να κάνουν με τη σύσταση του κράματος. Αυτοί είναι οι τιμές του

stainless steel AISI 304

Νικελίου και του Χρωμίου. Ιδιαίτερα η τιμή του πρώτου τα τελευταία χρόνια παρουσίασε διακυμάνσεις μέχρι και 55%!

Η ιδιομορφία αυτή του υλικού, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, έδωσε την ευκαιρία να εμφανιστούν στην αγορά εναλλακτικές μορφές ανοξείδωτου χάλυβα (όπως η σειρά 200) ή να επεκταθεί η χρήση άλλων μορφών που χρησιμοποιούνταν σε διαφορετικού τύπου εφαρμογές (όπως η σειρά 400), οι οποίες τότε είχαν χαμηλότερες τιμές, αλλά με σοβαρές εκπτώσεις στον τομέα ποιότητα.

Αφήνοντας τις οικονομικές αναλύσεις στους οικονομικούς, για ένα επιχειρηματία της μαζικής εστίασης, είναι πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης του και υπεράνω όλων είναι η υγιεινή και η ασφάλεια των πελατών του και  το AISI AISI 304 18/8-10, είναι ταυτισμένο με αυτές. Είναι η επιλογή μονόδρομος για τους επαγγελματίες που δεν κάνουν συμβιβασμούς με την ποιότητα τους διότι γνωρίζουν ότι η επένδυση στην ποιότητα είναι εγγυημένη.

 

stainless steel AISI 304 , Ανοξείδωτο Χάλυβα AISI 304

Τα δύο ποιοτικά χαρακτηριστικά που κάνουν τη διαφορά έναντι των άλλων υλικών είναι η ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή στη διάβρωση & η καλύτερη εμφάνιση του υλικού ως απόρροια των μηχανικών του ιδιοτήτων. Αυτά τα δύο άλλωστε ήταν εξαρχής τα πλεονεκτήματα που το εδραίωσαν ως το κατ’εξοχήν υλικό κατασκευής των μηχανημάτων και των λοιπών κατασκευών που χρησιμοποιούνται στη Μαζική Εστίαση.

Ο συνδυασμός υγιεινής και εμφάνισης είναι πάντοτε win-win και καθιστούν το AISI 304 ως μία αξεπέραστη επιλογή για τη Μαζική Εστίαση και τις εφαρμογές της.