Κit Patisserie

Flexibility in use & ease of storage!

Description

Η χρήση του επιτρέπει την αποθήκευση υλικών σε ταψιά Euronorm και προορίζεται για τους Θαλάμους των Σειρών Cypress, Castanea, Prunus & Ramnus.

Το Kit αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα μοντέλα Slim των Σειρών Cypress & Castanea.